خرید فایل(پاورپوینت پودمان اول کار و فناوری پایه هشتم کار با فلز)

پاورپوینت پودمان اول کار و فناوری پایه هشتم کار با فلز|خرید فایل|اِچ دی|50606843|دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,پودمان 1,کار و فناوری هشتم,کلاس هشتم,پایه هشتم,قسمت کار با فلز
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان پاورپوینت پودمان اول کار و فناوری پایه هشتم کار با فلز آماده دریافت می باشد.

نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش 28 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت: پودمان کار با فلز برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: سوهان کاری ، سوراخ کاری ، برش کاری ، خم کاری و اتصال قطعات ساده؛رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام کارها؛کار گروهی، مسئولیت پذیری و مدیریت منابع و فناوریاطلاعات و ارتباطات با یک نگاه به اطراف خود وسایل بسیاری را می بینید که از جنس های متفاوت مانند...


مطالب دیگر:
اثر دمای ریختن بتن بر مقاومت فشاری و جذب آب جداول بتنی پرسی خشك تهیه شده با سیمان پرتلندبررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدهااثر عمل آوری با بخاربر پارامترهای جذب آب مویینه و مقاومت ویژه الكتریكی بتن جداول پیش ساخته سنتیارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهیكاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های كنترل شیبتخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور مطالعه موردی در زیرحوضه قره سومطالعه وبررسی چگونگی جذب آب وتوزیع رطوبت در پرده های عایق GCLبررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ میزان نفوذ یون کلر و پتانسیل خوردگی فولاد در بتن حاوی متاکائولن و دودة سیلیسمدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای كم عمقتدوین برنامه راهبردی گردشگری روستایی منطقه فیروزآباد با استفاده از مدل SWOTبررسی روند مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رستوران های مک دونالدارائه برنامه راهبردی بانک گردشگری بر اساس مدل SWOTراهبردهای بازاریابی توسعه سر پل ذهاب با استفاده از رویكرد تحلیل عوامل استراتژیک(SWOT)افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آبارزیابی کارآیی شبکه‌های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینیبررسی اثرات زیست محیطی توسعه شهر مشهد بر آبخوان و منابع آبمطالعه آبشستگی در اندرکنش امواج با سازه در موجشکن های کیسونی با استفاده از شبکه های فازی- عصبی(ANFISتخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آببررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیهتعیین مبانی حقوقی و قانونی مناسب بمنظور صیانت از حریم كیفی آب‌های زیرزمینی در ایران